Friday, October 16, 2015

Talvisodan muistoksi Metsäkirkko

KUHMOLAINEN - Perjantaina 16. lokakuuta 2015
Marjatta Kurvinen
marjatta.kurvinen@slpmedia.fiArkkitehti Marco Casagrande esitti idean, jonka toteuttamista kaupunginhallitus pian miettii. 

Kuhmon kaupunki suunnittelee talvisotamuistomerrkiä. 

Idean uudesta muistomerkistä on peräisin Kantolan kestävää kehityssuunnitelmaa laativalta arkkitehti Marco Casagrandelta. 

Hän on ideoinut seinätöntä ja katotonta Metsäkirkkoa, joka tehtäisiin varttuneeseen petäjikköön. Kirkkoon rakennettaisiin puiset penkkirivistöt kuhmolaisesta puusta. 

Metsäkirkko olisi kooltaan noin 1500 neliötä. Alueelle sijoitettaisiin kaksi penkkirivistöä, joiden mitoituksessa olisi huomioitu Kuhmossa edesmenneiden sankarivainajien lukumäärä, yhteensä 1618 nuorta miestä. Kyse on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen suuresta määrästä yhdellä paikkakunnalla. Miehet olivat kotoisin 300 eri paikkakunnalta. 

Metsäkirkon rakentamista käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 16. lokakuuta, johon saataneen jo alustava arvio suunnitelman toteuttamisen kustannuksista. 

Jos hanke toteutetaan, se voisi olla yksi Kuhmon pitäjän 150-vuotishankkeista. Juhlavuosi on ensi vuonna. 

Toteuttamisesta ei päätetä ennen kuin lopulliset kustannukset ja rahoitusvaihtoehdot ovat tiedossa.

Asiaa valmistellut kaupunginjohtaja Eila Valtanen esittää kaupunginhallitukselle, että hanketta valmistelemaan nimettäisiin työryhmä, jossa olisi myös veteraani- tai reserviläisjärjestöjen, Metsähallituksen, seurakunnan ja Puolustusvoimien edustajat. 

Työryhmän tehtäviin kuuluisi etsiä Metsäkirkolle sopiva paikka, jonka pitäisi olla luonnonkaunis, rauhallinen ja helposti saavutettavissa. 

Alttaritauluna voisi olla esimerkiksi järvimaisema.

Alueen lähellä pitäisi olla kohtuullinen paikoitusalue. 

Veteraanijärjestöjen edustajat ja Casagrande ovat jo käyneet etsiskelemässä sopivaa paikkaa Kalevalankankaalta ja Jyrkänkoskelta. Molempiin paikkoihin kuitenkin kuuluvat häiritsevästi liikenteen äänet. 

Hanketta valmistellut kaupunginjohtaja toteaa, että puiset penkit ja luonnontilaisuus tukevat Kuhmon strategiaa.

Hän myös uskoo, että sotamatkailijat ovat tärkeä ja kasvava osa Kuhmon tulevasta matkailijavirrasta. 

KUKA?


- Marco Casagrande on suomalainen ympäristötaiteilija, arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko.

- Hän on toiminut vuosina 2004 - 2009 ekologisen kaupunkisuunnittelun professorina Taiwanissa. 

- Casagrande tekee Kuhmon kaupungin Kantolan teollisuusalueen kestävää kehityssuunnitelmaa. 

- Hän toimii myös yhteistyössä Elementti Sammon ja CrossLamin kanssa. 
Wednesday, October 14, 2015

Marco Casagrande - Paracity

Nomada Q:


Presentado en el transcurso de la ultima edición de CAFAM Biennale of the China Central Academy of Fine Art in Beijing 2014. El proyecto Paracity utiliza como señas de identidad el altruismo como modelo constructivo aplicado a una economía de escala.Paracity 1:1 scale model @ Tallinn Architecture Biennale, 2015.

Construido a partir de cubos huecos de madera se trata de un edificio que se comporta de forma aditiva, desarrollándose arquitectonicamente de forma parasitaria con su entorno. Del que se nutre añadiéndolo como material a su estructura que crece de forma ordenada sumando filas y columnas en altura ocupando el territorio.


Diseñado por el arquitecto Marco Casagrande el edificio de aparente fragilidad finalmente se ha ubicado en la isla en Taipei, donde anidada en una estructura ordenada. Crece vegetación cuya finalidad es crear un ecosistema orgánico que se desarrolle de forma autónoma.

Paracity explora la noción de colonización urbana positiva, actuando sobre el territorio a partir de soluciones rígidas modulares cuyo volumen geométrico y ordenado. Con el paso del tiempo sera metabolizado por su entorno diluyendose su identidad artificial

Cubos apilados forman terrazas de un urbanismo, donde los equipamientos y sus recursos se obtienen por métodos ecológicos