Tuesday, August 18, 2009

C-LABC-Laboratory / Built Human Environment je mezinárodní sdružení architektů, urbanistů, umělců a vědců z různých oborů. Mobilní pracovní skupina je zapojena do řady projektů po celém světě. C-LAB je známá díky svým interdisciplinárním pracím, které se vyjadřují k společenským a ekologickým otázkám v rámci výstavby životního prostředí člověka. Soustřeďují se ničící průmyslová města. Ničení začíná již v okamžiku, kdy člověkem vyrobené věci se stávají součástí přírody. C-Lab se od svého založení zúčastnila řady mezinárodních výstav, konferencí a bienále.No comments: