Monday, May 31, 2010

Opiskelijat piirsivät kalatien Billnäsin Ison Pajan Läpi


Lohi halutaan nousuun Mustionjoella

RAASEPORI / Mustionjoen ympärillä tapahtuu nyt paljon.

Tuoreimmat esitykset joen luonnonlohikantojen elvyttämiseksi sekä uhanalaisen jokihelmisimpukkakantojen pelastamiseksi on tehnyt kansainvälinen opiskelijaryhmä Aalto-yliopistosta.

Neljän opiskelijan työryhmää on ohjannut karjaalaislähtöinen arkkitehti Marco Casagrande.

Uskalias ehdotus. Opiskelijoiden ehdotuksessa kalatie kulkee Billnäsin ruukin vanhojen teollisuusrakennusten keskellä. -Ajattelimme käyttää opiskelijan oikeuksia ja tehdä vähän vaihtoehtoisemman näkökulman, kertoo Mika Turunen.

Opiskelijoiden työssä on suunniteltu kaloille ohitusväylät voimalaitosten ohi Åminneforsin ja Billnäsin kohdalla.

Ympäristö- ja vesitekniikan opiskelija Mika Turunen kertoo, että sopivat kalateiden paikat selvitettiin aiempien suunnitelmien perusteella.

- Toivomme, että saamme työllämme paikallisten ihmisten mielenkiinnon heräämään.

Opiskelijat ovat kysyneet paikallisilta asukkailta mielipiteitä kalateiden rakentamisesta.

Turusen mukaan ekologisesta tilanteesta ollaan paikkakunnalla hyvin tietoisia ja jokihelmisimpukan uhanalaisuus tunnetaan hyvin.

Ehdotus kalatieksi. Neljän opiskelijan ryhmä on tehnyt vaihtoehtoisen esityksen kalatieksi Billnäisiin. Suunnitelmassa lohet pääsevät ohittamaan voimalaitoksen vanhan teollisuusalueeen kautta.

Ympäristökeskuksen esittämässä vaihtoehdossa kalaportaat kulkisivat Billnäsin kohdalla Mustionjoen pohjoispuolella.

- Me ajattelimme esittää vaihtoehtoista näkökulmaa. Teimme uskaliaamman suunnitelman joen eteläpuolelle.

Yksi ohitusuoma on arkkitehtiopiskelijoiden kuvissa tehty vanhojen teollisuusrakennusten keskelle.

Väylä kulkee Ison Pajan läpi.

- Siinä voisi olla ainutlaatuinen nähtävyys ja vetovoimaa turismille, perustelee Turunen.

Turismin edistämiseksi joen rantaan on suunniteltu puinen kävelyreitti ja tiilistä tehtyjä tasanteita.

Kuvallisia esityksiä kalateiden vaihtoehdoista ei ole vielä aiemmin esitelty.

Turusen mukaan lohien ja taimenten lisääntymiseen riittäisi Åminneforsin ja Billnäsin patojen ohitus.

Meneillään on myös Fortumin ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyö, jossa mietitään ekologisempia vaihtoehtoja vesivoiman tuottamisessa.

- Toivomme, että tämä saisi aikaan lisävauhtia suunnitelmiin.

Työryhmässä on ollut mukana yksi suomalainen, yksi japanilainen ja kaksi ranskalaista opiskelijaa.

Suunnitelmaa esiteltiin paikallisille asukkaille torstai-iltana Billnäsissä.

Meneillään olevassa Fortumin ja Suomen luonnonsuojeluliiton Mustionjoki-hankkeessa pyritään löytämään parhaat tavat raakun, lohen ja taimenen elinkierron parantamiseksi.

Virtavesien hoitoyhdistys Virho on jo tänä keväänä istuttanut Mustionjokeen parisenkymmentä litraa lohenmätiä.

Parhaimmillaan Mustionjokeen voi ilmaantua jopa toistasataatuhatta lohenpoikasta.

Lisäksi Åminneforsin kalastusseura on istuttanut mereen vaeltavaa taimenta kymmenen mätirasiallista, joista pitäisi kuoriutua 7800 kappaletta meritaimenenpoikasia.

Selvitysten mukaan Mustionjoessa ja sen sivupuroissa on jäljellä huomattava määrä kasvualueita arvokaloille.

Sekä lohi että taimen nousisivat lisäksi Lohjanjäveen ja siitä ylävirtaan muille Karjaanjoen vesistön alueille, mikäli patojen ohitusväylät saataisiin kuntoon.

Elina Laiho
Länsi-Uusimaa 30.4.2010


Lisää kuvia opiskelijoiden suunnitelmasta.

Mustionjoki -ryhmä
Aalto-yliopisto Sustainable Global Technologies:
Meiko Yamada
Mika Turunen
Léa Crouzet
Caroline Moinel
-
Marco Casagrande

No comments: