Tuesday, September 9, 2014

Kestämätön kehitys

Sandworm @ Wenduine Beach, Belgium 2012
Kaikki paitsi luonto on ennalta suunniteltua. Luonto on siinä mielessä todellinen, että se ei tarvitse ihmisen ajattelua ollakseen olemassa. Ihmistä viehättää todellisuus, kuten sienimetsällä käynti.

Ihmisen vaikutusta ja suhdetta luontoon kuvataan sanalla ekologia. Ekologinen design on suunnittelua, joka ilmentää ihmisen ja luonnon välistä suhdetta tai joka toimii välittävänä tekijänä luonnon ja ihmisluonnon välillä. Design itsessään ei voi korvata todellisuutta, sienimetsällä käyntiä. 

Ihminen on riippuvainen suunnittelusta, joka sopeuttaa fysiikkamme ympäristön vaatimuksiin. Vaatteet, arkkitehtoniset suojat, metsästysvälineet tai vaikkapa veneet ovat osa ihmisen ekologiaa – suhdetta luontoon, joita ilman, paljaana ja omillamme, emme pärjää. Myös saastuttavat kaupungit, tehtaat, avohakkuut, padot joet ja geenimanipuloidut massiivipellot ovat osa ihmisen ekologiaa ja ne on kaikki suunniteltu. 

Teollisesti kasvava ihmislauma pakkautuu kaupunkeihin, joissa mekaaninen ja digitaalinen kulttuuri korvaavat biologisen läsnäolon luonnon kanssa. Luontosuhteesta erkaantunut ihminen traumatisoituu ja ekologiasta muodostuu terapeuttinen käsite. Ilmasto lämpenee, joet saastuvat, ilma on myrkyllistä hengittää. Ekologiaa tarjotaan kaikissa mahdollisissa muodoissa ja pakkauksissa, joista kaikki ovat suunniteltuja kaupungeista karkkipapereihin. 

Kestämätön kehitys tyydyttää nykyihmisen tarpeet tulevien sukupolvien kustannuksella. Ekologisesti kestävä kehitys edellyttää ihmisen toiminnan sopeuttamista muun luonnon kantokyvyn puitteisiin niin, että luonnon monimuotoisuus ja elämää ylläpitävät prosessit eivät vaarannu. Tämä voidaan saavuttaa vain taloudellisen kehityksen kustannuksella. 

Hyvin suunniteltu kestää. Se kestää aikaa, käyttöä ja loppupeleissä kestää vielä luonnonkierrossakin. Hyvin suunniteltu kaupunki kestää luonnon kiertoa, se kestää olla osa luontoa. 
No comments: